# วงจร ชื่อสถานที่ หน่วยงาน รายเดือน วันที่ติดตั้ง Option
1 3863J4881 โรงเรียน ปลวกแดง ipphone 038-659198 038-659071 โรงเรียน - 31 ม.ค. 2567
2 3863j0946 บ.เซียงหลง บริษัท,เอกชน - 2 พ.ย. 2566
3 038011888-92_IP Phone Benz ระยอง (บริษัท เอ็มบี เจพี มอเตอร์ จำกัด) บริษัท,เอกชน - 18 ม.ค. 2564
4 3837j5034_IP Phone สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด ระยอง ส่วนงานราชการ - 11 ก.ย. 2563
5 3837J5801 1669 อบต.ตะพง อปท. - 8 มิ.ย. 2563
6 3864M1011_Zip 038-627999 บ.อิเล็คโทรลักซ์ โปรเฟสชั่นนอล บริษัท,เอกชน - 22 ส.ค. 2562
7 3837j2959_IP Phone รร. มัธยมตากสิน 038622048 ส่วนงานราชการ - 10 พ.ค. 2562
8 3837j9284_IP Phone สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 038015701,702 ส่วนงานราชการ - 10 พ.ค. 2562