# วงจร ชื่อสถานที่ หน่วยงาน รายเดือน วันที่ติดตั้ง Option
1 3860j3017 โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 2 โรงเรียน - 9 พ.ย. 2564
2 3867j8751 เทศบาลตำบลเนินฆ้อ อปท. - 6 ม.ค. 2564
3 3867j1142 โรงเรียนบ้านเจริญสุข โรงเรียน - 10 พ.ย. 2563
4 3863j2595 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม โรงเรียน - 30 มิ.ย. 2563
5 3863j6331 หอพัก Valentine In Love บริษัท,เอกชน - 27 มี.ค. 2563
6 3867j0322 โรงพยาบาลแกลง ส่วนงานราชการ - 27 มี.ค. 2563
7 3863J5178 หอพักสังห์ทอง บริษัท,เอกชน - 24 มี.ค. 2563
8 3863j0717 หอพัก ส.ภาภรณ์ บริษัท,เอกชน - 21 มี.ค. 2563
9 3837j1261 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ โรงเรียน - 27 ก.พ. 2563
10 3837J3874 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง (รพ.สต.ตะพง) ส่วนงานราชการ - 5 ก.พ. 2563
11 3863j2054 หอพักสบายดี โซนหอเก่า บริษัท,เอกชน - 17 ธ.ค. 2562
12 3837j8922 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) โรงเรียน - 12 ธ.ค. 2562
13 3865j6955 โรงเรียนวัดธรรมสถิตย์ โรงเรียน - 31 ต.ค. 2562
14 3863j1931 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบอน โดย อบต.ตาสิทธิ์ โรงเรียน - 4 ต.ค. 2562
15 3837J3420 UCUP COFFEE สาขา ระยอง ร้านกาแฟ - 3 ต.ค. 2562
16 3863J5236 สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย ส่วนงานราชการ - 17 ก.ย. 2562
17 3863j8934 โรงเรียนวัดละหารไร่ โรงเรียน - 1 ส.ค. 2562
18 3860J1345 UCUP COFFEE สาขา บ้านฉาง ร้านกาแฟ - 19 ก.ค. 2562
19 3860J8963 เม้าท์เท่น คอฟฟี่ แอท ซู (3860j2824 วงจรใหม่) ร้านกาแฟ - 10 ก.ค. 2562
20 3863J1646 หอพักนพรุจ บริษัท,เอกชน - 1 ก.ค. 2562
21 3837J1378 TOT Rayong IT Solution ส่วนงานราชการ - 17 มิ.ย. 2562
22 3863J1570 บริษัท ปิยะพาราวูด จำกัด บริษัท,เอกชน - 11 มิ.ย. 2562
23 3867j2448 โรงเรียนบ้านยางเอน โรงเรียน - 21 พ.ค. 2562
24 3837J2925 ห้องสมุดอำเภอเมืองจังหวัดระยอง ส่วนงานราชการ - 16 พ.ค. 2562
25 3867J3042 ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี ส่วนงานราชการ - 15 พ.ค. 2562
26 3837J2894 โรงเรียนระยองวิทยาคม (ตึก EP) โรงเรียน - 14 พ.ค. 2562
27 3867J9536 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ โรงเรียน - 7 พ.ค. 2562
28 3863J6340 โรงเรียนวัดห้วงหิน โรงเรียน - 2 พ.ค. 2562
29 3863J6778 โรงเรียนบ้านหนองบอน โรงเรียน - 25 เม.ย. 2562
30 3837J6716 ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ส่วนงานราชการ - 25 มี.ค. 2562
31 3864J0032 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง อปท. - 15 มี.ค. 2562
32 3867J1180 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ บ้านคลองเขต โรงเรียน - 14 มี.ค. 2562
33 3867J0324 เทศบาลเมืองแกลง อปท. - 28 ก.พ. 2562
34 3867J7028 โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน โรงเรียน - 21 ก.พ. 2562
35 3865J6083 โรงเรียนวัดในไร่ โรงเรียน - 12 ก.พ. 2562
36 3867J1094 โรงเรียนวัดท่ากง โรงเรียน - 11 ก.พ. 2562
37 3867J7374 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด โรงเรียน - 4 ก.พ. 2562
38 3863J8817 โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง โรงเรียน - 4 ก.พ. 2562
39 3867J2702 โรงเรียนห้วยทับมอญ โรงเรียน - 1 ก.พ. 2562
40 3867J1051 โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส SR14850330 โรงเรียน - 31 ม.ค. 2562
41 3867J2611 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา โรงเรียน - 24 ม.ค. 2562
42 3867J1100 โรงเรียนสีระมัน โรงเรียน - 16 ม.ค. 2562
43 3867J6574 โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย โรงเรียน - 14 ม.ค. 2562
44 3867J8716 โรงเรียนคงคาวราราม โรงเรียน - 11 ม.ค. 2562
45 3867J9629 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน โรงเรียน - 10 ม.ค. 2562
46 3867J9923 โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ โรงเรียน - 10 ม.ค. 2562
47 3867J1144 โรงเรียนวัดเขาสำรอง โรงเรียน - 10 ม.ค. 2562
48 3867J7239 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์ โรงเรียน - 8 ม.ค. 2562
49 3860J0846 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 3860j2290,9204 โรงเรียน - 25 ธ.ค. 2561
50 3863J8999 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย โรงเรียน - 24 ธ.ค. 2561
51 3867J5675 โรงเรียนบ้านสองสลึง โรงเรียน - 17 ธ.ค. 2561
52 3867J2456 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน โรงเรียน - 12 ธ.ค. 2561
53 3867j2447 โรงเรียนบ้านยางเอน โรงเรียน - 6 ธ.ค. 2561
54 3867J1045 โรงเรียนหนองม่วง โรงเรียน - 4 ธ.ค. 2561
55 3863J5747 โรงเรียนบ้านปากแพรก โรงเรียน - 29 พ.ย. 2561
56 3837J5034 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด ระยอง ส่วนงานราชการ - 17 พ.ย. 2561
57 3837J0141 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด ระยอง ส่วนงานราชการ - 17 พ.ย. 2561
58 3867J1097 โรงเรียนวัดบ้านนา โรงเรียน - 31 ต.ค. 2561
59 3863J8915 โรงเรียนวัดดอนจันทร์ โรงเรียน - 29 ต.ค. 2561
60 3867J0094 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุปใน อปท. - 12 ต.ค. 2561
61 3863J0608 องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ อปท. - 26 ก.ย. 2561
62 3860J0024 เทศบาลตำบลบ้านฉาง อปท. - 20 ก.ย. 2561
63 3867J8014 Sky Dive Thailand VPN บริษัท,เอกชน - 17 ก.ย. 2561
64 3867j7926 โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร โรงเรียน - 6 ก.ย. 2561
65 3863J7479 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า โรงเรียน - 5 ก.ย. 2561
66 3863J8988 กศน.อำเภอบ้านค่าย ส่วนงานราชการ - 23 ส.ค. 2561
67 3860J9721 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โรงเรียน - 20 ส.ค. 2561
68 3863J8935 โรงเรียนบ้านชากมะหาด โรงเรียน - 17 ส.ค. 2561
69 3863J8916 โรงเรียนวัดหนองตะแบก โรงเรียน - 9 ส.ค. 2561
70 3837J2103 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาตากสินระยอง โรงเรียน - 8 ส.ค. 2561
71 3863J9527 โรงเรียนวัดบ้านค่าย โรงเรียน - 6 ส.ค. 2561
72 3860J9723 ห้องสมุดประชาชน อ.บ้านฉาง ส่วนงานราชการ - 9 ก.ค. 2561
73 3860J9722 กศน.อำเภอบ้านฉาง ส่วนงานราชการ - 9 ก.ค. 2561
74 3863J8987 ห้องสมุดอำเภอบ้านค่าย ส่วนงานราชการ - 9 ก.ค. 2561
75 3863J8984 ห้องสมุดประชาชน อ.ปลวกแดง ส่วนงานราชการ - 9 ก.ค. 2561
76 3863J8983 กศน.อำเภอปลวกแดง ส่วนงานราชการ - 9 ก.ค. 2561
77 3863J8456 โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ โรงเรียน - 6 ก.ค. 2561
78 3837J1397 กศน.อำเภอเมืองระยอง ส่วนงานราชการ - 6 ก.ค. 2561
79 3863J5462 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน(ยกเลิก) โรงเรียน - 25 มิ.ย. 2561
80 3867J1021 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ โรงเรียน - 19 มิ.ย. 2561
81 3863J8918 โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง โรงเรียน - 15 มิ.ย. 2561
82 3863J9441 โรงเรียนบ้านมาบเตย โรงเรียน - 14 มิ.ย. 2561
83 3867J1131 กศน.อำเภอวังจันทร์ ส่วนงานราชการ - 14 มิ.ย. 2561
84 3867J1132 ห้องสมุดประชาชน อ.วังจันทร์ ส่วนงานราชการ - 14 มิ.ย. 2561
85 3867J1133 ห้องสมุดประชาชน อ.เขาชะเมา ส่วนงานราชการ - 11 มิ.ย. 2561
86 3867J5528 กศน.อำเภอเขาชะเมา ส่วนงานราชการ - 11 มิ.ย. 2561
87 3863J8927 โรงเรียนบ้านหนองละลอก โรงเรียน - 6 มิ.ย. 2561
88 3867J9991 โรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียน - 2 มิ.ย. 2561
89 3863J8930 โรงเรียนมาบตอง โรงเรียน - 31 พ.ค. 2561
90 3867J1496 โรงเรียนบ้านน้ำเป็น โรงเรียน - 30 พ.ค. 2561
91 3867J1341 โรงเรียนบ้านศรีประชา โรงเรียน - 28 พ.ค. 2561
92 3860J5046 โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 2 โรงเรียน - 25 พ.ค. 2561
93 3867J8614 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน โรงเรียน - 23 พ.ค. 2561
94 3867J0373 โรงเรียนชากมะกรูด โรงเรียน - 22 พ.ค. 2561
95 3867J0271 โรงเรียนวัดบุนนาค โรงเรียน - 17 พ.ค. 2561
96 3867j9461 โรงเรียนวัดป่ายุป โรงเรียน - 10 พ.ค. 2561