# วงจร ชื่อสถานที่ หน่วยงาน รายเดือน วันที่ติดตั้ง Option
1 3861j0035 บ้านคงเจริญ บริษัท,เอกชน - 4 พ.ค. 2567
2 3864j9306 เทศบาลตำบลแกลงกระเฉด ใช้งานเสียงตามสาย MKSS อปท. - 1 เม.ย. 2567
3 3837j5513 องค์การบริหารส่วนจังหวัด(1669) อปท. - 13 ธ.ค. 2566
4 3863j0156 กองคลัง อบต หนองละลอก ส่วนงานราชการ - 6 ก.ค. 2566
5 3867j2467 โรงเรียนแกลงวิทยถาวร ห้อง ผอ. โรงเรียน - 1 มิ.ย. 2566
6 3837j8845 นางสาวสิริพร วิจัยกุล (บ้านพีตุ๋ม) บริษัท,เอกชน - 13 มี.ค. 2566
7 3865j9117 โรงเรียนวัดในไร่ โรงเรียน - 3 ก.พ. 2566
8 3867j8752 เทศบาลตำบลเนินฆ้อ(กองคลั่ง) อปท. - 8 ก.ค. 2565
9 3865j7380 วัดมาบจันทร์ Place of worship - 24 พ.ค. 2565
10 3860j2561 ECC Smart City 2 ป้อมแยกหาดพยูน ส่วนงานราชการ - 28 มี.ค. 2565
11 3860j2562 ECC Smart City 3 ศาลาหาดพยูน ส่วนงานราชการ - 28 มี.ค. 2565
12 3860j2563 ECC Smart City 4 หัวมังกรหาดพยูน ส่วนงานราชการ - 28 มี.ค. 2565
13 3860j2564 ECC Smart City 5 ทางลงหาดน้ำริน ส่วนงานราชการ - 28 มี.ค. 2565
14 3837j2657 โรงเรียนระยองวิทปากน้ำ 3 โรงเรียน - 29 ก.ค. 2564
15 3863j3801 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกรำ โรงเรียน - 24 พ.ค. 2564
16 3867j0250 ศพด.บ้านคลองไผ่ อปท. - 9 พ.ย. 2563
17 3837j3034 โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียน - 5 ก.พ. 2563
18 3837j3035 โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียน - 5 ก.พ. 2563
19 3837j3036 โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียน - 5 ก.พ. 2563
20 3837j3037 โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียน - 5 ก.พ. 2563
21 3837j3038 โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียน - 5 ก.พ. 2563
22 3837j3039 โรงเรียนระยองวิทยาคม (อาคาร 9) โรงเรียน - 5 ก.พ. 2563
23 3867j3957 ธกส.สาขาอำเภอวังจันทร์ โทรศัพท์ ส่วนงานราชการ - 24 ธ.ค. 2562
24 3867j2741 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังจันทร์ ส่วนงานราชการ - 24 ธ.ค. 2562
25 3837j3404 แหลมทอง Passione(โซนชั้น 2 โซนมือถือ) บริษัท,เอกชน - 1 ต.ค. 2562
26 3837j3150 อบต.ตะพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะพง (ตะพงใน) โรงเรียน - 31 ก.ค. 2562
27 3837j3151 อบต.ตะพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะพง (บ้านช่น) โรงเรียน - 31 ก.ค. 2562
28 3837j3157 อบต.ตะพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะพง (เนินเสาธง) โรงเรียน - 31 ก.ค. 2562
29 3837j3158 อบต.ตะพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะพง (ยายดา) โรงเรียน - 31 ก.ค. 2562
30 3867J2672 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก_ห้องคอม โรงเรียน - 28 ม.ค. 2562
31 3863J0859 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อปท. - 26 พ.ย. 2561
32 3867J1669 โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร (ระบบ server โรงเรียน) โรงเรียน - 6 ก.ย. 2561
33 3863J6396 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู โรงเรียน - 13 ก.ค. 2561
34 3863J9493 โรงเรียนวัดหนองกระบอก โรงเรียน - 6 มิ.ย. 2561
35 3867J1513 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก Backup โรงเรียน - 18 พ.ค. 2561
36 3863j9141 บ.อิเล็คโทรลักซ์(โรงเครื่องซักผ้า) บริษัท,เอกชน - 4 พ.ค. 2561
37 3863j9142 บ.อิเล็คโทรลักซ์(โรงตู้เย็น) บริษัท,เอกชน - 4 พ.ค. 2561
38 3863j9329 บ.อิเล็คโทรลักซ์(โรงเครื่องซักผ้าโรงกลาง) บริษัท,เอกชน - 4 พ.ค. 2561