หน่วยงานทั้งหมด

All

403

Percent All

โรงเรียน

Amount

134

Average

33.25%

อปท.

Amount

184

Average

45.66%

ส่วนงานราชการ

Amount

42

Average

10.42%

บริษัท,เอกชน

Amount

36

Average

8.93%

ร้านกาแฟ

Amount

5

Average

1.24%

Place of worship

Amount

1

Average

0.25%

Top 10 รายได้สูงสุด : ทั้งหมด
ทต.แกลงกระเฉด เสียงตามสาย
โรงเรียนระยองวิทยาคม 3837j2894 ยกเลิก04/12/2020
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม 3837j2893
โรงเรียนระยองวิทยาคม 3837j2895 ยกเลิก 31/05/2021
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
บจก. ระยอง กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
บ.อิเล็คโทรลักซ์ โปรเฟสชั่นนอล
โรงพยาบาลแกลง
Top 10 รายได้สูงสุด : ทั้งหมด
ทต.แกลงกระเฉด เสียงตามสาย
โรงเรียนระยองวิทยาคม 3837j2894 ยกเลิก04/12/2020
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม 3837j2893
โรงเรียนระยองวิทยาคม 3837j2895 ยกเลิก 31/05/2021
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
บจก. ระยอง กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
บ.อิเล็คโทรลักซ์ โปรเฟสชั่นนอล
โรงพยาบาลแกลง