หน่วยงานทั้งหมด

All

410

Percent All

โรงเรียน

Amount

135

Average

32.93%

อปท.

Amount

186

Average

45.37%

ส่วนงานราชการ

Amount

42

Average

10.24%

บริษัท,เอกชน

Amount

40

Average

9.76%

ร้านกาแฟ

Amount

5

Average

1.22%

Top 10 รายได้สูงสุด : ทั้งหมด
ทต.แกลงกระเฉด เสียงตามสาย
โรงเรียนระยองวิทยาคม 3837j2894 ยกเลิก04/12/2020
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม 3837j2895 ยกเลิก 31/05/2021
โรงเรียนระยองวิทยาคม 3837j2893
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
บจก. ระยอง กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
บ.อิเล็คโทรลักซ์ โปรเฟสชั่นนอล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(1669)
Top 10 รายได้สูงสุด : ทั้งหมด
ทต.แกลงกระเฉด เสียงตามสาย
โรงเรียนระยองวิทยาคม 3837j2894 ยกเลิก04/12/2020
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม 3837j2895 ยกเลิก 31/05/2021
โรงเรียนระยองวิทยาคม 3837j2893
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
บจก. ระยอง กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
บ.อิเล็คโทรลักซ์ โปรเฟสชั่นนอล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(1669)