ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: ทต.เพ Wi-Fi City Safelog R2 (remote 3837j5621) Server IP : 125.27.142.226

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาระยอง

หน่วยงาน
: บริษัท,เอกชน

ประเภทบริการ
: FTTx_เสาWi-Fi บ้านเพ

Mac Address
: b8:cb:29:c0:ae:c5

ติดตั้งวันที่
: 14 ธ.ค. 2564
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List