ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: โรงเรียนชำนาญสามัคคี 574b056795e6.sn.mynetname.net:777

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
:

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
:

ติดตั้งวันที่
: 12 ก.ค. 2564
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List