ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก Main remote CAT d4440d8cbb1d.sn.mynetname.net

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาแกลง

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00-90-27-ef-7e-eb

ติดตั้งวันที่
: 21 ธ.ค. 2563
Profile Picture

ตรูบี

ติดต่อ : 089-9393810

Todo List