ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: โรงเรียนห้วยยางศึกษา 783e07f571a7.sn.mynetname.net

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาแกลง

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00:90:27:f0:94:67

ติดตั้งวันที่
: 18 ธ.ค. 2561
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List