ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: กศน.อำเภอเเกลง

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาแกลง

หน่วยงาน
: ส่วนงานราชการ

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00:90:27:ef:f1:d1

ติดตั้งวันที่
: 6 ก.ค. 2561
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List