ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: บ.อิเล็คโทรลักซ์ โปรเฟสชั่นนอล

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาบ้านค่าย

หน่วยงาน
: บริษัท,เอกชน

ประเภทบริการ
: IPBX

Mac Address
: ยังไม่รุะบุ

ติดตั้งวันที่
: 22 ส.ค. 2562
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List