ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาบ้านค่าย

หน่วยงาน
: อปท.

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00:90:27:f0:94:d7

ติดตั้งวันที่
: 12 ก.ย. 2562
Profile Picture

เต๋า

ติดต่อ : 0613913637

Todo List