ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: โรงเรียนวัดปทุมาวาส 8eee08e849cd.sn.mynetname.net:777

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาบ้านค่าย

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00:90:27:ef:3c:51

ติดตั้งวันที่
: 4 ก.ย. 2561
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List