ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: UCUP COFFEE สาขา บ้านฉาง

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาบ้านฉาง

หน่วยงาน
: ร้านกาแฟ

ประเภทบริการ
: safelog

Mac Address
: 00:90:27:f0:92:67

ติดตั้งวันที่
: 19 ก.ค. 2562
Profile Picture

ชนิดา ชัยสิทธิ์

ติดต่อ : 0951462899

Todo List