# วงจร ชื่อสถานที่ หน่วยงาน รายเดือน วันที่ติดตั้ง Option
1 3837J3486 ศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชน เขต 1 ระยอง ส่วนงานราชการ - 21 ต.ค. 2562
2 3837J0275 TOT Share WiFi Vlan 2312 ส่วนงานราชการ - 22 ส.ค. 2562
3 3863J9885 บริษัท เจที ทูลส์ลิ่ง จำกัด บริษัท,เอกชน - 8 ก.ค. 2562
4 https://choicealba.co.kr อปท. - 1 ม.ค. 2513
5 1 http://www.vulnweb.com โรงเรียน - 1 ม.ค. 2513