ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาแกลง

หน่วยงาน
: ส่วนงานราชการ

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00:90:27:f0:aa:33

ติดตั้งวันที่
: 29 ส.ค. 2562
Profile Picture

คุณโชคดี

ติดต่อ : 0854444891

Todo List