ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: วิทยาลัยการอาชีพแกลง

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาแกลง

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00:90:27:f0:ac:a7

ติดตั้งวันที่
: 24 ก.ค. 2562
Profile Picture

ครู

ติดต่อ : 0989015869

Todo List