ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: โรงเรียนห้วยยางศึกษา วงจรที่สอง 783e07f571a7.sn.mynetname.net

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาแกลง

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00:90:27:f0:94:67

ติดตั้งวันที่
: 7 ม.ค. 2563
Profile Picture

อาจารย์เดชา

ติดต่อ : 038632500

Todo List