ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: รร.บ้านมะเดื่อ

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาแกลง

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00:90:27:ef:f1:23

ติดตั้งวันที่
: 26 ธ.ค. 2563
Profile Picture

วีรยุทธ ไทยสมบูรณ์

ติดต่อ : 0817878937

Todo List