ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: เทศบาลทุ่งควายกิน

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาแกลง

หน่วยงาน
: อปท.

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00:90:27:f0:93:6f

ติดตั้งวันที่
: 2 ก.ค. 2562
Profile Picture

คุณรัชนี

ติดต่อ : 086392928

Todo List