ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก_ห้องคอม

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาแกลง

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: FTTx

Mac Address
: 00:90:27:f0:92:7b

ติดตั้งวันที่
: 28 ม.ค. 2562
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List