ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาแกลง

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00:90:27:f0:5d:39

ติดตั้งวันที่
: 22 ม.ค. 2562
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List