ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา (remote mini)

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาแกลง

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 40:62:31:0a:58:e1

ติดตั้งวันที่
: 18 ก.พ. 2562
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List