ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร (ระบบ server โรงเรียน)

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาแกลง

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: FTTx

Mac Address
: 40:62:31:01:0b:32

ติดตั้งวันที่
: 6 ก.ย. 2561
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List