ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: ทต.บ้านเพ 1.2 อาคารซื้อตั๋วเรือ

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาบ้านเพ

หน่วยงาน
: อปท.

ประเภทบริการ
: FTTx_เสาWi-Fi บ้านเพ

Mac Address
: B0-A7-B9-30-3C-6C

ติดตั้งวันที่
: 14 ธ.ค. 2564
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List