ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: ทต.แกลงกะเฉด #1 เสา ฝั่ง ขวา

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขากะเฉด

หน่วยงาน
: อปท.

ประเภทบริการ
: FTTx_เสาWi-Fi ทต.แกลงกะเฉด

Mac Address
: B0-A7-B9-30-38-2C

ติดตั้งวันที่
: 24 พ.ย. 2564
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List