ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: ทต.แกลงกระเฉด #2 เสา กลาง Wi-Fi City Safelog R2 (remote 3837j1378)

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขากะเฉด

หน่วยงาน
: อปท.

ประเภทบริการ
: FTTx_เสาWi-Fi ทต.แกลงกะเฉด

Mac Address
: 00:90:27:f0:90:2b

ติดตั้งวันที่
: 24 พ.ย. 2564
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List