ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: บ.อิเล็คโทรลักซ์(โรงเครื่องซักผ้าโรงกลาง)

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาบ้านค่าย

หน่วยงาน
: บริษัท,เอกชน

ประเภทบริการ
: FTTx

Mac Address
: ยังไม่รุะบุ

ติดตั้งวันที่
: 4 พ.ค. 2561
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List