ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: โรงเรียนวัดหนองกระบอก

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาบ้านค่าย

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: FTTx

Mac Address
: 00:90:27:ef:f0:87

ติดตั้งวันที่
: 6 มิ.ย. 2561
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List