ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาบ้านค่าย

หน่วยงาน
: อปท.

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00:90:27:ef:3b:2d

ติดตั้งวันที่
: 7 พ.ค. 2561
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List