ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาบ้านค่าย

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00:90:27:f0:a9:6f

ติดตั้งวันที่
: 20 ก.พ. 2562
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List