ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาบ้านฉาง

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00-90-27-f0-a9-23

ติดตั้งวันที่
: 21 ต.ค. 2562
Profile Picture

คุณ เปิ้ล

ติดต่อ : 0898047615

Todo List