ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาบ้านฉาง

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00:90:27:F0:90:2B

ติดตั้งวันที่
: 25 ต.ค. 2562
Profile Picture

คุณนที

ติดต่อ : 0850584885

Todo List