ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: เม้าท์เท่น คอฟฟี่ แอท ซู (3860j2824 วงจรใหม่)

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาบ้านฉาง

หน่วยงาน
: ร้านกาแฟ

ประเภทบริการ
: safelog

Mac Address
: .00:90:27:f0:92:33

ติดตั้งวันที่
: 10 ก.ค. 2562
Profile Picture

น.ส.สุพัตรา เกียรติชูศักดิ์

ติดต่อ : 0806153053

Todo List