ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: โรงเรียนวัดชากหมาก

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาบ้านฉาง

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00:90:27:f0:8e:a3

ติดตั้งวันที่
: 28 ม.ค. 2562
Profile Picture

คุณครูกัส

ติดต่อ : 0892663169

Todo List