ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: เทศบาลตำบลพลา 8eee0872f52f.sn.mynetname.net:777

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาบ้านฉาง

หน่วยงาน
: อปท.

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00:e2:69:19:84:5a

ติดตั้งวันที่
: 26 พ.ย. 2561
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List