ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 8eee083c3e0a.sn.mynetname.net:777

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาระยอง

หน่วยงาน
: ส่วนงานราชการ

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00:90:27:f0:1c:b5

ติดตั้งวันที่
: 21 มิ.ย. 2562
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List