ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สว.รย (สำรอง)IOT

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาระยอง

หน่วยงาน
: โรงเรียน

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 40-62-31-01-10-a6

ติดตั้งวันที่
: 11 ก.ค. 2561
Profile Picture

อ.ชนาธิป

ติดต่อ : 0805919977

Todo List