ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
: กศน.ภาคตะวันออก

เลขที่วงจร

ศูนย์บริการ
: สาขาระยอง

หน่วยงาน
: ส่วนงานราชการ

ประเภทบริการ
: Mikrotik

Mac Address
: 00:90:27:f0:1b:55

ติดตั้งวันที่
: 6 ก.ย. 2561
Profile Picture

ติดต่อ :

Todo List